Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice
Mateřská škola, J. A. Komenského,Česká Skalice

GDPR - Informace správce osobních údajů

Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice,

jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje:

1. V následujícím rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní a adresní údaje, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo účtu

2. Na základě: splnění správních povinností, pro plnění smlouvy, na základě souhlasu a na základě oprávněného zájmu správce.

2.1 Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, jsou následující: pořizování fotografií, pořizování záznamů z kamerového systému (zaměstnanci)

2.2 Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou následující: pořizování záznamů z kamerového systému (veřejnost) – ochrana majetku a zdraví

3. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, rejent@itcplus.cz

3.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedené adrese. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

3.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

3.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.

3.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice (Křenkova 42), k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

3.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku mateřské školy.

4. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí, pořádaných mateřskou školou, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

5. Upozorňujeme, že vstupní prostory mateřské školy jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Dokumenty

MŠ Křenkova

MŠ Křenkova

MŠ na Podměstí

MŠ na Podměstí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

EU

eu_dotace

Projekt

Projekt Česká Skalice MŠ 002

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:83
TÝDEN:284
CELKEM:206333