Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice
Mateřská škola, J. A. Komenského,Česká Skalice

O nás

"My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Našim cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče. Správná cesta je vzájemná spolupráce, důvěra, otevřenost, slušnost a přátelství."

Vítejte na stránkách mateřské školy J. A. Komenského v České Skalici. Pod tento název patří dvě předškolní zařízení, která byla sloučena k 1. září 2006 v jeden právní subjekt. Patří sem Mateřská škola Křenkova a Mateřská škola Na Podměstí.  Od 1. 11. 2023 je celková kapacita mateřských škol 224 dětí.

Mateřská škola Křenkova

MŠ

Mateřská škola Na Podměstí  

MŠPřízemí obou budov umožňuje bezbariérový vstup do mateřských škol.

Vzdálenost mezi oběma mateřskými školami je asi 200 m.

MŠ

Co je to vlastně mateřská škola?

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, má zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu předškolních let a poskytovat jim odbornou péči.

Zde zajišťujeme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a MŠzdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Aby jejich první krůčky byly stavěny na promyšleném, odborném a společensky hodnotném základě.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dětem jejich další životní a vzdělávací cestu.

Našim úkolem je tedy rozvíjet osobnost každého dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, pomáhat mu chápat okolní svět, motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, učit žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy touto společností uznávané.

Význam mateřské školy

Význam vstupu a docházky do předškolního zařízení je často podceňován a mateřská škola je víceméně považována za přechodné stádium mezi rodinou a školou. To je ale velký omyl.

Období v mateřské škole je významné a samostatné období v sociálním vývoji dítěte.

Docházka do mateřské školy je zároveň výzva a šance:

  • poznávat nové lidi, vrstevníky, prostředí
  • pohybovat se ve skupině, učit se prosazovat své zájmy a přání přirozeným způsobem
  • učit se být samostatný, nezávislý
  • získávat správnou sebedůvěru a větší sebevědomí
  • učit se poznávat a zachovávat pravidla skupinového soužití a zároveň se dělit
  • poznávat a navazovat nová přátelství, učit se přijmout i první zklamání

Spoluúčast a spolupráce rodičů

Rodičům nabízíme spolupráci a spoluúčast na dění v mateřské škole. Zveme je na programy pořádané školou. Rodiče mají možnost úzké spolupráce s třídními učitelkami, které se starají o jejich děti. Je zachovávána diskrétnost svěřených informací a záležitostí týkajících se rodiny.  

MŠVšichni mohou své problémy a požadavky konzultovat s ředitelkou a zástupkyní školy. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a nabízí rodičům poradenský servis v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. 

Přejeme si, aby mezi pedagogy a rodiči panovala vzájemná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Rádi bychom s rodiči vytvořily partnerskou spolupráci.

Rodičům nabízíme v mateřské škole přednášku odborníka z PPP „Školní zralost“, dále poradenský servis a osvětové aktivity, náměty v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

S veškerou činností a potřebami v mateřských školách jsou rodiče seznamovány měsíčními plakátky a dalším upozorněním na nástěnkách v šatnách dětí, na webových stránkách, dále pak konzultací s učitelkami jednotlivých tříd. Akce, které pro děti a rodiče připravujeme, jsou naplánované každoročně ve školním vzdělávacím programu a jsou doplňovány programy, jež se nám nabídnou v průběhu roku, a vyhodnotíme, že jsou vhodné pro doplnění naší práce.

O škole

MŠ Křenkova

MŠ Křenkova

MŠ na Podměstí

MŠ na Podměstí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

EU

eu_dotace

Projekt

Projekt Česká Skalice MŠ 002

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:23
TÝDEN:215
CELKEM:199160