Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice
Mateřská škola, J. A. Komenského,Česká Skalice

Školní vzdělávací program

Jaký je náš školní vzdělávací program?

„Motto“

Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.

Krátké seznámení, záměry, cíle:

Školní vzdělávací program je vytvořen na základě hodnocení práce v uplynulých letech a sjednocením koncepce a pravidel. Je tvořen dle požadavků RVP pro předškolní vzdělávání a do jeho obsahu jsou zakomponovány požadavky současného stylu na učení a získávání nových poznatků.

Školní vzdělávací program jsme nazvaly „Kolem nás je velký svět, pojď si o něm vyprávět“.

Je vytvořen z 5 integrovaných bloků + 1 blok Projekty.

Symbolem ve ŠVP je zeměkoule a strom.

Zeměkoule – symbolizuje nesčetné množství poznatků, námětů a zajímavostí.

Strom – vyrůstá z kořenů a naše kořeny jsou v rodině. Tak jako každý strom má své místo a svoji zem, i my máme svoji rodinu a domov.  

Záměry předškolního vzdělávání

Naším záměrem je všestranné rozvíjení každého dítěte, a to po stránce fyzické, psychické   i sociální. Vést děti tak, aby na konci svého předškolního období byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, které jsou schopny zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (prostředí jim blízké rodina, škola), a zároveň i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Cíle předškolního vzdělávání 

Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo ve svém věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, ale také základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Partnerským přístupem se snažíme, aby získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se umělo přizpůsobit životu v sociální komunitě a v kulturní společnosti. Svým osobnostním postojem ho vedeme k tomu, aby získalo základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat  v duchu základních lidských a etických hodnot, a to vše s ohledem na přizpůsobení věku dítěte a elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa.

Filozofie naší mateřské školy

  • naučit děti vnímat svět kolem sebe, umět se v něm přiměřeně orientovat, poznávat mezilidské vztahy a rozlišit dobro a zlo
  • připravit dítě pro život jako zdravě sebevědomou, všestranně rozvinutou osobnost

Každé dítě útlého věku je potencionálně nadané a mělo by dostat příležitost své schopnosti rozvinout

S celým obsahem ŠVP se můžete podrobně seznámit na našich mateřských školách.

Pro rodiče

MŠ Křenkova

MŠ Křenkova

MŠ na Podměstí

MŠ na Podměstí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

EU

eu_dotace

Projekt

Projekt Česká Skalice MŠ 002

Počítadlo

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:19
TÝDEN:211
CELKEM:199156